Van új a Big Data alatt? Napjaink legnépszerűbb IT-s hívószava csak egy lehetőség arra, hogy az informatikusok eladják magukat, vagy valódi újdonság?

József Csicsman
2018 Biztosítás és Kockázat  
64 Biztosítás és Kockázat • V. évfolyam 2. szám | | Biztosítás és Kockázat • V. évfolyam 2. szám BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT Kulcsszavak: összeírás típusú adatok, adatelemzési technológiák, automatikusan keletkező adatok, közösségi médiák, szenzoros adatgyűjtések, Big Data, Data Science A digitális technológia fejlődése előre nem látható méretű adatok tárolását és elemzését teszi lehetővé. Rohamosan nő a keletkező adatok mennyisége, és egyre inkább csökken azok
more » ... szintje. Míg a hagyományos összeírás (survey) típusú adatállományok elemzési lehetőségei is folyamatosan nőnek, mindenki csak az automatikusan keletkező adatállományok, a Big Data feldolgozásáról beszél. Igazi projektet indítani, pályázatot nyerni csak ennek a szónak, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó Data Science fogalomnak a használatával lehet. Nagyméretű adatállományok feldolgozásában szerzett, sokéves gyakorlat után írásomban kísérletet teszek az új ismeretek összefoglalására és a fogalmak közérthetővé tételére. Már megvalósult gyakorlati példák bemutatásával ismertetem a lehetőségek sokaságát. Olvasható lesz néhány gondolat arról, hogy a hagyományos többváltozós elemzési módszerek hogyan értelmezhetőek Big Data környezetben, illetve egy valós biztosítási probléma felvázolásával mutatom be, hogy a probléma már jelen van a biztosítási szakmában is. ÖSSZEFOGLALÓ SUMMARY The revolution of digital technology provides the opportunity to store and analyse huge datasets, and we have to face the problem, that the amount of data grows rapidly while the level of data processing decrease. Since the analysis of ordinary Survey datasets became more popular, everyone focuses on handling large amount of automatically generated "Big Data". The fact is, that the chances are minimised to vin a tender, or even launching a project in this specific area, unless Big Data being mentioned. Throughout the years of gaining experience on analysing large datasets, I will attempt to summarize the knowledge and new ideas about the relevant issues, which I will try to make more understandable through actual practical examples. You may read thoughts and ideas about how Multivariate Analysis methods can be applied in Big Data environment, and I also would like to present you a real problem about how does it affect the Insurance sector.
doi:10.18530/bk.2018.2.64 fatcat:fg5v7uls6rbcfpjzp2fbgo746y