Pakistan'ın Cholistan Çölünde Başıboş Dolaşan Cholistan Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Prevalansı ve Kan Değerleri
Molecular Prevalence and Haematology of Tropical Theileriosis in Cholistani Cattle from Nomadic Herds of the Cholistan Desert, Pakistan

Zaka SAEED, Rehan Sadiq SHAIKH, Muhammad GULSHER, Muhammad ALI, Furhan IQBAL, Mureed HUSSAIN, Umer FAROOQ, Atif AKBAR, Muhammad Mazhar AYAZ, Syed Aamir MAHMOOD, Munir AKTAS
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
This is the first report on tropical theileriosis in Cholistani cattle, with the aim of 1) assessing the reliability of PCR as a tool for diagnosis of the early/carrier state; 2) determining the prevalence of theileriosis; and 3) comparing haematological profiles of parasite-positive and parasite-negative cattle. A total of 264 cattle (142 female and 122 male; 127 adult and 137 young) were examined for tropical theileriosis through clinical examination, stained smear screening, and polymerase
more » ... ain recation. No cattle showed clinical signs of the disease. Of the diagnostic tests, PCR was more sensitive for detection of the early/carrier state of theileriosis (19.3%) compared to stained thin blood smear examination (1.9%). Female (24.6%) and young animals (23.4%) showed higher prevalence than males and adults, but not significant (P>0.05). Prevalence of the disease (51.6%) was significantly higher (P<0.05) in summer. Haematological indices were not significantly different in parasite-positive compared to parasite-negative cattle, except for total protein and creatinine which were significantly higher in infected animals. The study revealed a substantial prevalence of tropical theileriosis in Cholistani cattle. Nevertheless, their adaptation to the climate and their potential for tick and disease resistance may reflect in the absence of clinical signs and in normal haematological indices. Özet Cholistan sığırlarında tropical theileriosis ile ilgili ilk rapor olan bu çalışma ile; 1 teşhis yöntemi olarak taşıyıcı hayvanlarda PCR metodunun güvenirliliğinin belirlenmesi; theileriosisin prevalansının tespit edilmesi; parazit pozitif ve negative bireylerde kan parametrelerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Toplam 264 sığır klinik, mikroskopik ve PCR ile tropical theileriosis yönünden muayene edilmiştir. Sığırların hiç birinde klinik bulgu gözlenmemiştir. PCR (%19.3), subklinik enfeksiyonların belirlenmesinde mikroskopik bakıya (%1.9) göre oldukça duyarlı bulunmuştur. Hastalğın yaygınlığı dişi (24.6%) ve genç hayvanlarda (%23.4) erkek ve erişkinlere göre daha yüksek bulunmuş, ancak bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (P>0.05) görülmüştür. Hastalığın, yaz aylarında (%51.6) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. T. annulata yönünden pozitif ve negative hayvanların kan değerlerinde total protein ve creatinine hariç (bu değerler enfekte hanvanlarda yüksek bulunmuştur) bir farklılık gözlenmemiştir. Bu çalışma Cholistan sığırlarında hastalığın prevalansının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Muayene edilen hayvanların hiç birinde klinik bulguların gözlenmemesi, kan değerlerinde değişikliğin olmaması, bu sığırların kenelere ve hastalığa karşı dirençlerini yansıtmaktadır. Anahtar sözcükler: Theileria annulata,
doi:10.9775/kvfd.2015.14540 fatcat:miap2oyf5zdfrk424tdfjqoonu