Specifické aspekty řízení kariér v podmínkách uměleckého souboru baletu

Kristýna Binková
2017 Theatralia  
Abstrakt Studie se zabývá problematikou kariéry profesionálních tanečníků v českých baletních souborech se zaměřením na jejich uplatnitelnost na trhu práce po ukončení aktivního výkonu profese v divadle. S využitím zvolených vědeckých metod, zejména dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 95 aktivních tanečníků baletu a 35 studentů tanečních konzervatoří, byly identifikovány hlavní charakteristiky vnímání vlastní kariéry tanečníků a jejich preferencí z hlediska možností přípravy na tzv.
more » ... přípravy na tzv. druhou kariéru. Na základě získaných výsledků byly zpracovány návrhy variant podpory tanečníků při přípravě na druhou kariéru, zahrnující možné aktivní personální zapojení divadel v péči o tanečníky a spolupráci s nově vzniklým nadačním fondem. Klíčová slova druhá kariéra, outplacement, divadlo, baletní soubor, profesionální tanečník Abstract The study covers the issue of the employment of professional dancers in Czech ballet ensembles, especially the career options available to them after the end of their active theatre careers. Various methodologies, e. g. the questionnaire survey research (gathering and processing answers of 95 dancers still in active performanc and 35 dance students), helped to identify the crucial perspectives from which the dancers viewed their current and future careers. The answers were used as a basis for a strategy plan to help dancers prepare for their "second careers", including the active participation of theatre houses and collaboration with newly-founded endowment fund supporting retired dancers.
doi:10.5817/ty2017-1-4 fatcat:byciv6eimzffnava3k3cpvf2xu