Kars Çoban Köpeklerinde Normal Retina Varyasyonlarının Fundoskopik Muayene ile Belirlenmesi
Identifi cation of Normal Retina's Variations in Kars Shepherd Dogs via Fundoscopic Examination

Özgür AKSOY, Murat ŞAROĞLU, Emine GÜNGÖR, Turgut KIRMIZIBAYRAK, İsa ÖZAYDIN, Sadık YAYLA
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The purpose of this study was to use fundoscopic examination to identify normal variations in the retinas of Kars Shepherd Dogs, which are raised in northeastern Turkey, particularly in the province of Kars and the surrounding area. The study was carried out on 50 healthy Kars Shepherd Dogs of diff erent ages and genders. The tapetal fundus was observed to be granular and green-yellow-blue in color, while the nontapetal fundus was observed to be dark colored (dark brown). No statistically
more » ... icant diff erence was found between male and female (P>0.05) for the existence of these granules in the tapetal region. The optic disc was found to be light pink in color and oval in shape with rounded corners. Although the disc was generally located in the tapetal region, it was also found to be located at the intersection of the tapetal and nontapetal regions. No statistically significant diff erence was found between the dogs regarding the location of the optical disc with respect to the age or gender of the dogs (P>0.05). In conclusion, Kars Shepherd Dogs were found to have a granular, green-yellow-blue tapetum, a dark colored non-tapetum, and an optic disc that was light pink in color and oval in shape with rounded corners; therefore we arrived at the conclusion that the color and variations that we found were breedspecific, as were the other morphological characteristics. Özet Bu çalışmada, Türkiye'nin kuzeydoğusunda özellikle Kars ve çevresinde yetiştirilen Kars Çoban Köpeklerinde fundoskopik muayene ile retinanın normal varyasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, farklı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı 50 Kars Çoban Köpeği üzerinde yürütülmüştür. Tapetal fundus yeşil-sarı-mavi renkli ve granüler görünümlü, non tapetal fundus koyu renkli (koyu kahverengi) olarak gözlenmiştir. Tapetal bölgedeki bu granüller açısından cinsiyete göre dağılımda istatistik olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (P>0.05). Optik disk hafif köşeli-oval şekilde ve açık pembe renkli, genellikle tapetal bölgede görülmesine rağmen, tapetal bölge ile nontapetal bölge birleşim yerinde de belirlenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (P>0.05). Sonuç olarak, Kars Çoban Köpeklerinde tapetumun yeşil-sarı-mavi granüler, nontapetumun ise koyu renkli, optik diskin açık pembe renkli ve hafif köşeli oval şekilli olduğu, dolayısıyla belirlenen renk ve varyasyonların diğer morfolojik özelliklerde olduğu gibi ırka özgü bir özellik niteliğinde değerlendirilebileceği kanısına varılmıştır.
doi:10.9775/kvfd.2010.2116 fatcat:xxf7dysl6ncxzck6t53dehfuze