Multiplikacja osobowości prawnej organów Unii Europejskiej

Marek Zieliński
2020 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne  
Stopniowe powiększanie się liczby organów UE, które wyposażone są w odrębną od niej osobowość prawną (multiplikacja osobowości prawnej organów UE), jest zjawiskiem zauważalnym w ramach funkcjonowania tej organizacji międzynarodowej już od dłuższego czasu. W jego wyniku doszło do powstania całego szeregu organów UE posiadających osobowość prawną, które zajmują różne miejsce w jej strukturze organizacyjnej i których podstawy prawne działania określone są w aktach prawa UE o różnej randze.
more » ... nej randze. Prezentowany artykuł stanowi próbę przedstawienia katalogu tych organów, a także określenia charakteru ich osobowości prawnej (autor bierze przy tym pod uwagę trzy możliwości, tzn. osobowość prawa międzynarodowego, prawa UE oraz prawa krajowego). Autor zwraca również uwagę na skutki, jakie wynikają dla funkcjonowania UE z multiplikacji osobowości prawnej jej organów. Jednym ze skutków jest to, że osoba prawna musi mieć własne organy wewnętrzne, które występują w jej imieniu w obrocie prawnym. W prawie UE istnienie organówwewnętrznych jej osób prawnych uwzględnione zostało przede wszystkim w kontekście ich zdolności procesowej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, co widać na przykładzie organów wewnętrznych Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Skutki istnienia organów UE wyposażonych w osobowość prawną widać ponadto w kontekście przepisów prawa UE, które dotyczą wykonania budżetu UE.
doi:10.25167/osap.2170 fatcat:qibntvm2l5at7m7mgj2wwtazay