KOORDINAČIŲ MATAVIMO TIKSLUMAS, NUSTATANT KADASTRINIŲ SKLYPŲ PLOTUS

Jonas Skeivalas, Edita Aleknienė
2012 Geodesy and Cartography  
Straipsnyje analizuojamas koordinačių matavimo tikslumas, nustatant reikiamu tikslumu kadastrinių sklypų plotus. Gautos formulės sklypų plotų dispersijai skaičiuoti, įvertinant taškų koordinačių kovariacijos įtaką. Išvestos formulės koordinačių prieaugių ir koordinačių kovariacijų matricoms sudaryti, plotų nustatymo procedūrose taikant poligonometriją. Įvertintas prognozuojamas taškų koordinačių matavimo tikslumas žinant apriorinį plotų nustatymo tikslumą.
doi:10.3846/13921541.2004.9636645 fatcat:t4zk4hnx4zchdbsq6fnrwj7ioa