Çoklu Medya Görevi ile Çalışma Belleği ve Sürekli Dikkati İlişkisi

MİNE İMREN, Hasan Gürkan TEKMAN
2019 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Using more than one device simultaneously is almost inevitable in our daily lives because we face an overload of information and digital devices. As a result, the effects of multitasking on working memory and sustained attention have become a popular research topic in the literature, even if with inconsistent results. The current study aims to examine the effects of media multitasking behavior on sustained attention and working memory with a sample of Turkish young adults. Continuous
more » ... ntinuous Performance Task (CPT) and Digit Span tasks were employed for sustained attention and working memory, respectively. The results showed that media multitasking correlated positively with digit span task performance and negatively with the reaction time of false response in the CPT task. That is to say, media multitasking may improve working memory performance but inhibit maintaining attention. The results are discussed in the light of theories of limited capacity, multiple resources, and neural plasticity. ÖZET Teknoloji çağında doğan ve büyüyen gençler, dijital cihazları az bir çaba ile adeta uzman düzeyinde kullanabilmektedir. Öyle ki, birden fazla medya cihazının eş zamanlı veya aralarında geçişler yapılarak kullanımı olarak tanımlanan Çoklu medya görevi (ÇMG) davranışı özellikle gençler tarafından sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Teknoloji tüketimi günden güne artış gösterirken, teknoloji kullanımının bilişsel düzeydeki sonuçları ile ilgili çalışmalar da artış göstermektedir. Ancak bu çalışma sonuçları özellikle çalışma belleği ve sürekli dikkat yetileri açısından karmaşık sonuçlar ortaya koymaktadır. Mevcut araştırma ise, daha önce çalışılmamış olan Türk gençleri örnekleminde çoklu medya davranışı ile sürekli dikkat ve çalışma belleği performansları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada çalışma belleği ve sürekli dikkat yetilerini ölçmek için sırasıyla, Sayı menzili ve Sürekli performans testi (SPT) görevleri kullanılmıştır. Sonuçlar, daha yüksek ÇMG bildiriminin daha iyi çalışma belleği performansı ile ve daha kötü sürekli dikkat performansı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, kapasite ve çoklu kaynak teorileri ile nöroplastisite ışığında tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: sürekli dikkat, çalışma belleği, çoklu medya görevi, nöroplastisite, bilişsel kapasite Uludağ Üniversitesi
doi:10.21550/sosbilder.487649 fatcat:mhiwtxw76zgy5lthpsgrbkccqm