Dose-Dense Rituximab-CHOP versus Standard Rituximab-CHOP in Newly Diagnosed Chinese Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Randomized, Multicenter, Open-Label Phase 3 Trial

Xueying Li, He Huang, Bing Xu, Hongqiang Guo, Yingcheng Lin, Sheng Ye, Jiqun Yi, Wenyu Li, Xiangyuan Wu, Wei Wang, Hongyu Zhan, Derong Xie (+11 others)
2018 Cancer research and treatment : official journal of Korean Cancer Association  
doi:10.4143/crt.2018.230 pmid:30282447 fatcat:qtgl3oz7qvdcjduaza7npyv3qq