III. Edukologija. Magistrantų samprata apie verslumą

Jolita Dudaitė, Gintautė Žibėnienė
2013 Socialinis Darbas  
Mykolo Romerio universitetas Socialinės politikos fakultetas, Edukologijos institutas Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva Telefonas (8 5) 271 4710 Elektroninis paštas jolitad@mruni.eu Doc. dr. Gintautė Žibėnienė Mykolo Romerio universitetas Socialinės politikos fakultetas, Edukologijos institutas Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva Telefonas (8 5) 271 4710 Elektroninis paštas zibeniene@mruni.eu Pateikta 2013 m. rugsėjo 3 d. Parengta spausdinti 2013 m. lapkričio 7 d. Anotacija
more » ... nyje aptariamos verslumo edukologijos ir vaiko teisių apsaugos magistrantų sampratos apie verslumą. Viena grupė -verslumo edukologijos studijų programos magistrantai -pasirinkta dėl to, kad norėta apklausti studentus, kurių studijų programa tiesiogiai susijusi su verslumu. Atliekant visų Lietuvos universitetų ir kolegijų studijų programų paiešką rasta vienintelė programa, kurios pavadinime yra terminas "verslumas" -tai verslumo edukologija, vykdoma Mykolo Romerio universitete. Todėl ir nuspręsta apklausti būtent šio universiteto ir šios programos studentus. Tam, kad būtų galima palyginti, antrąja grupe pasirinkti to paties universiteto, to paties fakulteto magistrantai, tačiau neturintys tiesioginio ryšio su verslumu -vaiko teisės apsaugos studijų programos studentai. Tyrimo tikslas -atskleisti magistrantų sampratą apie verslumą. Tyrimo metodai: teoriniai -mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, empirinių duomenų rinkimo -focus grupės, empirinių duomenų analizės -kiekybinė turinio (content)
doi:10.13165/sd-13-12-2-08 fatcat:owjieji7s5fbvo3bcw5q6lxh4e