PREPARATION OF TEACHERS OF TECHNICALLY-ORIENTED DISCIPLINES IN THE FIELD OF EXPERIMENTAL WORK
PŘÍPRAVA UČITELŮ TECHNICKY ORIENTOVANÝCH PŘEDMĚTŮ V OBLASTI EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE

Martin HAVELKA, Čestmír SERAFÍN, Jiří KROPÁČ
2012 Journal of Technology and Information Education  
The contribution deals with the conditions creating a complex educational environment in the constructivist concepts such as environment, which affects the fundamental level of the competence of the educator and makes his professional prowess. For the application of progressive teaching methods is a necessary condition for self experience in the framework of activities carried out in connection with the content of education. This objective is a part of the contents of disciplinary didactics
more » ... inary didactics application of the subject Teaching technical and information education at lower and upper secondary schools. PŘÍPRAVA UČITELŮ TECHNICKY ORIENTOVANÝCH PŘEDMĚTŮ V OBLASTI EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE Resumé: Příspěvek se zabývá podmínkami vytváření komplexního edukačního prostředí v konstruktivistickém pojetí jako prostředí, jež zásadní mírou ovlivňuje kompetence pedagoga a podmiňuje jeho profesní zdatnost. Pro aplikaci progresivních výukových metod je nezbytnou podmínkou vlastní prožití v rámci činností prováděných v souvislosti s obsahem vzdělávání. Tento cíl je součástí náplně aplikační části oborové didaktiky oboru Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Klíčová slova: inovace, informační a komunikační technologie, laboratorní práce, technická výchova, příprava učitelů, oborová didaktika.
doi:10.5507/jtie.2012.049 fatcat:vgcdfmjpurh2lmags7akizza54