Hvad skal vi med kapitallogikken? Kommentarer til Hans-Jørgen Schanz: »Antikritik – reflektioner over kritikken af kapitallogikken«, Modtryk 1977

Jens Henning Rasmussen
1978 Kurasje  
Hans-Jørgen Schanz har i 1977 udgivet en »Antikritik -reflektioner over kritikken af kapitallogikken«. I denne forsøger han dels at korrigere nogle udbredte misforståelser i de senere års diskussioner af kapitallogikken, dels at genfremsaette kapitallogikken og dels at praecisere henhv. korrigere nogle af dens vaesentlige pointer. Diskussionerne om kapitallogikken blev på dansk grund indledt af Schanz selv i »Til rekonstruktionen af kritikken af den politiske økonomis omfangslogiske status« fra
more » ... 1973. Siden har han forskellige steder uddybet nogle af de teser der blev formuleret i denne samt forsøgt at arbejde diskussionen videre på forskellige felter. Problemerne omkring kapitallogikken er af venstrefløjen tilsyneladende blevet bearbejdet og den almindelige stillingtagen er nu en blank afvisning. Kritikken af kapitallogikken er blevet fremherskende og den fremføres nu som et naesten obligatorisk punkt på dagsordenen. Fandtes der meningsmålinger indenfor venstrefløjen og skulle man tro på den slags, så har kapitallogikken idag ingen berettigelse; den hører til et overstået stadium. Man kan derfor spørge om ikke Schanz's seneste »Antikritik« og den i denne indeholdte genfremstaettelse af kapitallogikken er helt uden interesse. For
doi:10.22439/kur1719783708 fatcat:qpvheontqjhwldxlg3elyuxl3a