Polimer Katkılı Kompozitlerin Mekanik ve Yalıtım Özelliklerinin İncelenmesi

Hüseyin TEMİZ, Müslüm Murat MARAS, Fatih KANTARCI
2020 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
ÖZET Enerji kaynaklarının sınırlı miktarda kalması, enerji üretimine göre enerji sarfiyatının daha yüksek olması ve insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi gibi nedenlerle yapıların yalıtımı ve yeni yalıtım malzemelerinin üretilmesi önem arz etmektedir. Ülkemizde, yalıtım özelliği bulunan bazı atık malzemeler amacına uygun değerlendirilmemekte ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu sebeple yalıtım, enerji tasarrufu açısından büyük öneme sahiptir. Enerji kaybı yalıtım teknolojileri
more » ... tım teknolojileri ile azaltılabilir. Bu çalışmada, uçucu kül, PVC atığı, odun talaşı, meşe kabuğu ve pomza gibi malzemelerin beton üretiminde değerlendirilmesi ile ucuz, kaliteli yalıtım malzemesi üretilmesi ve bu malzemelerin inşaat sektörüne kazandırılması amaçlanmıştır. Bitüm ve çimento bağlayıcı faz olarak; uçucu kül, PVC atıkları, talaş ve meşe kabuğu ise agrega olarak kullanılmıştır. Üretilmiş olan 12 adet karışımdan ilk 4 tanesinin bağlayıcı malzemesi bitüm, kalan 8 tanesinin bağlayıcı malzemesi ise çimento olarak belirlenmiştir. Üretilen kompozitler üzerinde ultrases hızı, ısı geçirgenlik ve basınç dayanımı testleri uygulanmıştır. Isı geçirgenliği deneyinde en iyi sonuçlar %27 oranlarında çimento, su, pomza ve %19 oranında talaş içeren K5 numunesinden elde edilmiştir. Ayrıca, ultrases hızı deneyinde en iyi sonuçlar %12 PVC atık, %12 uçucu kül, %12 pomza, %12 talaş içeren K8 numunesinde 230 m/s olarak elde edilmiştir. Maksimum basınç dayanımı da K8 numunesinden 4 MPa olarak elde edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda üretilen yeni kompozitlerin ısı ve ses iletimi testlerinde önemli bir iyileşme elde edilmiş ve bu malzemelerin yalıtım teknolojisinde kullanılabileceği ortaya çıkarılmıştır. ABSTRACT The isolation of buildings and the production of new insulation materials are significant issue because of the limited amount of energy resources, higher energy consumption according to the energy production and improving people's living standards. In our country, some waste materials having insulation properties are not evaluated suitable for their purpose and cause pollution of the environment. So, the insulation has a great importance in terms of energy saving. Energy loss can be reduced by
doi:10.29130/dubited.568812 fatcat:pthkeauxibaxhm67bnyzncm3ly