Çocuk Hastada Obstrüktif Uyku Apnesinin Nadir Bir Nedeni: Rekürren Antrokoanal Polip

ceyhun aksakal
2018 Çağdaş Tıp Dergisi  
Sayın editör, Antrokoanal polipler (AKP) benign, unilateral maksiller sinüsten (MS) köken alarak MS nin doğal veya aksesuar ostiumundan nazal kaviteye oradanda nazofarenkse uzanım gösteren kitlelerdir. [1] Çocuklarda nazal polip görülme insidansı %0.1 iken bunun %33'lük kısmını AKP oluşturmaktadır. [2] Antral kısmı genellikle kistik yapıda olup sıklıkla MS nin posterior lateral, medial duvarlarından köken alır. [3] Klinik olarak en sık tek taraflı burun tıkanıklığı, obstriktif uyku apnesi
more » ... f uyku apnesi (OUA), horlama, geniz akıntısı, burun akıntısı gibi semptomlarla ortaya çıkar. [2] OUA nin çocuklarda en sık nedeni adenotonsiller hipertrofidir. Daha az sıklıkla kraniofasiyal anomaliler, laringomalazi, obezite gibi durumlarda OUA ya neden olabilmektedir. OUA nedeni olarak AKP literatürde oldukça az sayıda bildirilmiştir. [4, 5] 10 yaşında erkek hasta son 2 aydır giderek artan burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, horlama, uykuda nefes durması, uykuda aşırı terleme şikayetleri ile başvurdu. Öyküsünde 13 ay önce AKP nedeniyle opere olduğu öğrenildi. Yapılan endoskopik muayenede sol nazal kavitede polipoid kitle izlendi. Orofarenks muayenesi normaldi. Hastanın yüz morfolojisinde herhangi bir anormallik yoktu (adenoid yüz görünümü). Laboratuvar testinde eozinofili izlenmedi. Prick testinde alerji saptanmadı. Herhangi bir kardiyovasküler ve akciğer problemi yoktu. Bilgisayarlı tomografide (BT) sol MS tamamen opasifiye ve sol nazal kaviteninde superior meatusa kadar opasifiye olduğu görüldü (Şekil 1). Hastaya genel anestezi altında endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. 0 0, 2.7 mm çaplı optik yardımıyla sol nazal kavitedeki polip takip edilerek sol unsinektomi yapıldı. Ardından MS ostiumu geçilerek sinüs posterior duvarından kaynaklanan polip tamamen çıkartıldı. Histopatolojik incelemede polip-te respiratuar epitelde kronik inflamasyon görüldü. Patolojik spesmen AKP olarak raporlandı. 11 aylık takiplerde hastanın burun tıkanıklığı, apne tarzındaki şikayetleri tamamen geriledi ve rekürrens izlenmedi. Çocuklarda horlama ve OUA nın en sık nedeni adenotonsiller hipertrofidir. Buna karşın AKP de horlama ve OUA sık rastlanılan durumlardan değildir. Bunun nedeni olarak antrokoanal polibin tek taraflı olması ve en sık görüldüğü yaşlar olan 12 yaşlarında nazofarengeal aralığın genişlemesiyle AKP nin kitle etkisinin azalması gösterilmektedir. [2, 5] Bizim vakamızın daha küçük yaşta olması ve kitlenin koanayı kapatan özellikte olması OUA ve horlamanın nedenini açıklayabilir. Çocuklarda tek taraflı MS yi dolduran kitlelerin ayırıcı tanısında en sık mukosel ve mukopiyosel düşünülmelidir. Mu-Şekil 1. Hastanın preoperatif paranazal tomografisinin sagittal kesiti: Sol maksiller sinüs tamamen opasifiye ve antrokoanal polip nazofarenksi obstrükte etmiş.
doi:10.16899/gopctd.426180 fatcat:ox6gpa454fg5piq63jlzyfeeki