International organizations and institutions as participants of the legal process in Ukraine

Ian Bernaziuk
2017 ScienceRise Juridical Science  
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ ЯК УЧАСНИКИ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ © Я. О. Берназюк Стаття присвячена визначенню ролі та місця міжнародних організацій у правотворчому процесі в Україні. З'ясовано поняття правотворчості, визначено систему її суб'єктів; виділено стадії правотворчого процесу; охарактеризовано напрями участі міжнародних організацій у національному правотворчому процесі. На підставі проведеного аналізу сформульовано висновок щодо ролі міжнародних організацій та установ у
more » ... ізацій та установ у правотворчому процесі в Україні Ключові слова: міжнародні організації, установи, правотворчість, правотворчій процес, етапи правотворчості, суб'єкти правотворчості Вступ Процес міжнародної глобалізації набуває все більших обертів, охоплюючи різні види та рівні міждержавних та внутрішньо-національних відносин. Наразі складно уявити собі економічно розвинену та соціально спрямовану державу не задіяну у жодній міжнародній організації або об'єднанні. Передання частини суверенних повноважень наднаціональним утворенням дозволяє державі натомість отримати міжнародну підтримку у різних формах, налагодити взаємовигідне міжнародне співробітництво, перейти на новий етап свого соціально-економічного, культурного, науково-технічного та іншого розвитку. Тому не випадково, що міжнародні організації та установи за останні декілька років на стільки зміцнили свій статус, що отримали можливість не тільки формувати міжнародну правову базу, але і певним чином приймати участь у творенні національного права. Особливо актуальним питання участі міжнародних організацій у національному правотворчому процесі стало для України з підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (далі -Угода про асоціацію з ЄС) [1], на підставі якої наша держава прийняла на себе ряд зобов'язань, реалізація яких потребує реформування окремих галузей та інститутів державного управління, соціальної та економічної сфери та ін. У ст. 9 Конституції України зазначається, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [2] . Саме на цій конституційній нормі базується право міжнародних організацій приймати участь у національному правотворчому процесі в Україні, зокрема, у тих його напрямах, що пов'язані з виконанням міжнародних зобов'язань держави. Дата надходження рукопису 27.10.2017 Берназюк Ян Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, кафедра конституційного та міжнародного права, Навчально-науковий гуманітарний інститут, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, вул. Івана Кудрі, 33, м. Київ,
doi:10.15587/2523-4153.2017.119790 fatcat:kyscx2mjbvcgligkcf6mfvky2e