Balkanlar'ın Kaybedilişi karşısında Mehmet Akif

Muhuttin DOĞAN
2021 Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies  
İmparatorluğun en sıkıntılı dönemlerinde yazmak zorunda kalan Akif ve nesline zaman sanki eserlerinin konusunu belirleme özgürlüğünü vermez. Tarihî şartlar âdeta onların eserlerinin konularını belirler. Yapı olarak da bireysel konularda yazmaya uygun bir mizacı olmayan M. Akif, kalemini hayatı boyunca milletinin hizmeti için kullanır. Onun en başarılı eseri olan Sa fahat içerik yönünden tarihî belge özellikleri taşır. Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı ülkesinin yüz yüze kaldığı sıkıntılar,
more » ... fahat'ta yer alan şiirler üzerinden de izlenebilir. Onun kadar hayatı şiire, şiiri de hayatın içerisine sığdırabilmiş şair sayısı fazla değildir. Ülkesinin ihtiyaç duyduğu her alanda olmayı kendisine görev bilen M. Akif, verilen hiçbir görevden uzak durmaz. Bu sebepten onu, bazen Anadolu'da bazen Arabistan çöllerinde bazen de cami kürsülerinde görebiliriz. Onun tek bir amacı vardır, o da; "İslam dünyasının eski güzel günlerine yeniden kavuşmasıdır." Yedi bölümden/kitaptan oluşan Safahat'ın bütün mısralarında bu amacın izlerine rastlayabiliriz. Safahat'ın üçüncü kitabı olan ve on şiirden oluşan Hakkın Sesleri adlı bölümde yazar, Balkan yenilgisinin sebeplerini, oradaki Müslümanların yaşamak zorunda kaldıkları katlanılması güç durumları ve çözüm yollarını göstermeyi amaçlar. Bu çalışmada; Balkan yenilgisinin M. Akif'in dizelerine nasıl yansıdığı üzerinde durularak onun Müslümanlara vermek istediği mesajlara dikkat çekilecektir.
doi:10.30767/diledeara.1048666 fatcat:lpbnt4oeqzcq7forykqcece7mq