Wielokulturowość: lekcje przeszłości

Jan Surman
2016 Sprawy Narodowościowe. Seria nowa  
Multiculturalism: lessons from the pastReview: Understanding Multiculturalism. The Habsburg Central European Experience, ed. Johannes Feichtinger, Gary B. Cohen, Berghahn, Oxford–New York, 2014 (Austrian and Habsburg Studies 17), pp. 246While recently the concept of multiculturalism has been an object of strong criticism from the political side, the book under review takes another turn scrutinizing and historicizing it. Looking at Central Europe through the lenses of nonessentialism,
more » ... lism or national indifference, multiple authors propose not only new ways of reading the history of the region, but also of establishing categories for the future research in historical cultural studies. Wielokulturowość: lekcje przeszłościRecenzja: Understanding Multiculturalism. The Habsburg Central European Experience, red. Johannes Feichtinger, Gary B. Cohen, Berghahn, Oxford–New York, 2014 (Austrian and Habsburg Studies 17), ss. 246.Podczas gdy koncept wielokulturowości był w ostatnim czasie obiektem mocnej krytyki, szczególnie ze strony polityki, recenzowana książka obiera inną pozycję, analizując i historyzując go. Spoglądając na Europe Środkową z użyciem nieesecjalizujących czy postkolonialnych koncepcji, autorzy proponują nie tylko nowe sposoby odczytania historii regionu, lecz także nowe kategorie dla przyszłych badań historii kulturowej.
doi:10.11649/sn.2016.015 fatcat:m5p5himkwzbzrmr6hxkwdfvreq