ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ

Володимир Юрійович АРЕШОНКОВ
2020 Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine  
Цифровізація вищої освіти та створення цифрових університетів визначаються як необхідні відповіді на суспільні виклики сьогодення. На основі аналізу проблем, що виникають у сфері вищої освіти, автор визначає низку завдань для органів державного управління, колективів й адміністрацій університетів, виконання яких сприятиме процесам цифровізації вітчизняної університетської освіти.
doi:10.37472/2707-305x-2020-2-2-13-2 fatcat:eaeuljco7rd43eysdxc3n32d7u