Analysis of the methods of measurement of the cylindrical gear involute

Alexander Dihtievskiy, Volodymyr Kvasnikov
2018 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
Об'єктом дослідження в даній роботі є процес вимірювання евольвенти циліндричного зубчастого колеса шляхом використання координатно-вимірювальних машин на нових фізичних принципах, обладнанні та методах. До теперішнього часу метрологічне забезпечення вимірювання параметрів зубчастих коліс спиралося на гаму засобів зубовимірювальної техніки. Всі вони мають обмежений діапазон вимірювання параметрів, різну точність і номенклатуру вимірюваних значень. Багато з них морально застаріли, не
more » ... іли, не автоматизовані, не мають виходу на комп'ютерні засоби та не забезпечують сучасного рівня точності, інформативності та швидкодії. В силу цього, все більше застосовується в практиці метрологічне забезпечення зубчастих коліс та знаходять вимірювання геометричних параметрів їх евольвентних поверхонь на координатно-вимірювальних машинах. Істотною перевагою є той факт, що на координатно-вимірювальних машинах за одну установку може вимірюватися декілька геометричних параметрів поверхні зубчастого колеса. При цьому розроблене математичне забезпечення дозволяє оцінити похибки вимірювання і дати їх графічне відображення. У роботі розглянуто еталонну базу в області евольвентометрії, що вимагає її створення з урахуванням детального аналізу нових принципів вимірювання, необхідність обґрунтування їх точності, розширення діапазону і номенклатури вимірюваних параметрів. А отже, виробництво нових модифікацій українських засобів вимірювання, заснованих на нових принципах контролю та контрольновимірювальних приладах провідних зарубіжних виробників в області евольвентометрії, є перспективним. Розглянуто також комплекс робіт зі створення системи забезпечення єдності вимірювання геометричних параметрів зубчастих коліс. Це вимагає перегляду, систематизації та розвитку методів і засобів метрологічного забезпечення. Запропоновано математичний опис кривої евольвенти зубчастого колеса методом триангуляції багатозв'язних областей та опис геометричної моделі евольвенти за допомогою тренда. Надані рекомендації щодо застосування методу опису зубчастого циліндричного колеса з евольвентним профілем. Запропонований метод дає змогу підвищити точність вимірювання на координатно-вимірювальних машинах. Ключові слова: евольвентний профіль, зубчасте колесо, оцінка похибки вимірювання, точність вимірювання, координатно-вимірювальна машина. Dihtievskiy O., Kvasnikov V. the help of the control domain ϑ, let's establish the cri
doi:10.15587/2312-8372.2019.168713 fatcat:43wltitanjcslo27f77plitseu