Where does the moral groundwork come from in today's society?

Ks. Piotr Mazurkiewicz
2018 Chrześcijaństwo Świat Polityka  
Artykuł ukazuje socjologiczne i moralne dylematy współczesnych liberalnych demokracji wynikające z przyjęcia przez liberalizm charakteru radykalnie sekularnego. Autor podejmuje tak kwestię źródeł tego stanu rzeczy, jak i paradoksów wynikających z poszukiwania przez te społeczności uzasadnień stanowisk moralnych.
doi:10.21697/csp.2017.21.1.02 fatcat:zvyuijggrfatxcpczmebomzrwy