Anatomia kreacji. Przypadek Dzienników politycznych Mieczysława F. Rakowskiego

Michał Przeperski
2020 Polska 1944/45-1989 Studia i Materiały  
Zarys treści: Tekst stanowi analizę dziennika prowadzonego przez 40 lat przez Mieczysława Rakowskiego, stanowiącego uniwersalne, szeroko używane źródło do najnowszych dziejów Polski. Szczególny nacisk został położony na uwypuklenie zróżnicowanych zmian wprowadzonych przez autora w trakcie przygotowania go do druku w latach 1998-2005, dzięki czemu tekst zawiera gruntowną krytykę tego źródła i formułuje postulaty co do jego badawczego zastosowania na przyszłość. Abstract: Th e text is an analysis
more » ... text is an analysis of a journal kept for forty years by Mieczysław Rakowski, presenting a universal, widely used source for the recent history of Poland. Special eff ort is made to emphasise the various changes introduced by the diary's author during the preparation of the text for publication in 1998-2005; this made it possible to present a thorough critique of this source and put forward postulates as to its scholarly use in the future.
doi:10.12775/polska.2020.08 fatcat:enqydxxmr5fqldsl4kxi6fayai