Effect of cutting time and IBA application on rooting of edible cherry laurel (Prunus laurocerasus cv. 'Kiraz') cuttings

Hüseyin Çelik, Ali İslam, Özgün Kalkışım
2015 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi  
Cherry laurel known as "karayemiş", "laz cherry" or "taflan", is a popular evergreen racemes fruit in Turkey and some other Caucasus countries. In this study, cherry laurel variety 'Kiraz' was propagated with hardwood, semi-hardwood and softwood cuttings with half leaf and effect of IBA application on rooting ability was determined. Cuttings with different lignification phase were collected from October, December, February (hardwood cuttings), May (softwood cuttings) and June (semi-hardwood
more » ... (semi-hardwood cuttings) between 15th to 20th days and subjected to 0, 50, 100, 500 and 1000 ppm Indolebutryicacid (IBA). Cuttings were planted in bottom heated trays with perlite and over misting under greenhouse conditions. The percentages of rooting (100%), rootling (100%) and mortality (100%) were the highest at July's semi-hardwood cuttings while rooting degree was the highest at December hardwood cuttings (7.72). 100 ppm IBA concentration gave the highest ratios of rooting (96.44%), first grade rootling (90.22%) and mortality rate (84.89%). These results suggest that cherry laurel varieties could be easily propagated easily by July's semi hardwood cuttings subjected to 100 ppm IBA in perlite has bottom heating under greenhouse conditions with misting. Çelik alma zamanı ve IBA uygulamasının karayemiş (Prunus laurocerasus cv. 'Kiraz') çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri Anahtar Sözcükler: Cherry laurel Cutting time IBA Rooting ÖZET "Laz kirazı" veya "taflan" olarak da adlandırılan karayemiş, son yıllarda Türkiye ve bazı Kafkas ülkelerinde popüler olmaya başlayan herdemyeşil bir meyvedir. Bu çalışmada Prunus laurocerasus türüne ait Kiraz karayemiş çeşidinden farklı zamanlarda alınmış olan yeşil, yarı-odunsu ve odunsu yapraklı çeliklerin köklenmesi üzerine farklı dozlardaki IBA uygulamalarının etkisi araştırılmıştır. Ekim, Aralık, Şubat ve Temmuz aylarının ilk yarısında ve farklı odunlaşma aşamalarında alınan çelikler 5 farklı dozda (0, 50, 100, 500 ve 100 ppm) IBA uygulanmıştır. Çelikler sera şartlarında alttan ısıtmalı tavalardaki perlit içerisinde ve mistleme altında köklendirilmiştir. Temmuz ayında alınan yarı odunsu çelikler köklenme, fidan randımanı ve yaşama oranı bakımından %100'lük başarı göstermiştir. Köklenme derecesi ise Aralık ayında alınan çeliklerde 7.72 ile en yüksek olmuştur. 100 ppm IBA dozu gerek köklenme (%96.44), gerek fidan randımanı (%90.22) gerekse yaşama oranı bakımından en yüksek değerleri vermiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre karayemişler, Temmuz ayında alınan yapraklı yarı odunsu çeliklere 100 ppm gibi düşük IBA dozu uygulanarak seradaki perlit ortamında ve mistleme altında kolaylıkla çoğaltılabilir.
doi:10.7161/anajas.2015.30.3.215-220 fatcat:kscabgljkvhflf5ioimq63rqnq