Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca. Koncepcja odgórna i teofanijna Bożego miłosierdzia

Krzysztof Guzowski
2016 Roczniki Teologiczne  
doi:10.18290/rt.2016.63.2-5 fatcat:zrz5vspagbh2dhdrdymiekbdqe