"CUMHURİYET'İN DİYARBAKIR'DA KİMLİK İNŞASI (1923-1950)" İSİMLİ ESERİN TANITIMI

MEHMET REZAN EKİNCİ
2017 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)  
doi:10.26791/sarkiat.356373 fatcat:3ebswc5w6jcfte5te7fmuzivfu