Een paardenharnaspendant van Gwijde van Namen

Joris De Sutter
2002 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
In de maand februari van het jaar 2000 werden graafwerken uitgevoerd aan de Groote Markt in de gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij werd een laat 13de_eeuwse tot vroeg 14de_eeuwse sloot aangesneden. De datering was mogelijk dank zij de voor die tijd typische houten beschoeiing van de sloot zelf, en werd later bevestigd aan de hand van de diverse vondsten die gedaan werden. De afgevoerde aarde werd door amateur-archeoloog Danny Hennekey uit Sluis onder andere door middel van een
more » ... el van een metaaldetector doorzocht en leverde heel wat interessante vondsten op 1 • De belangrijkste was wel een voorwerpje dat in verband kan gebracht worden met de gebeurtenissen die 700 jaar geleden onze streek in rep en roer zetten. Maar dat besefte de vinder nog niet. In de maand oktober van 2001 bezocht de auteur van dit artikel toevallig een expositie in het Archeologisch Museum van Aardenburg, en kon het voorwerp identificeren. Daar liep een kleine tentoonstelling over amateur-archeologie en diverse metaaldetector-vondsten werden er tentoon gesteld. Een van die vondsten lag een beetje verloren tussen een paar muntstukken en mantelspelden. Het was een geelkoperen hangertje in de vorm van een schild, met emailapplicatie. Het voorwerp is 27 mm hoog en 22 mm breed voor wat het schildje betreft. Het scharniertje en bevestigingspunt voegen nog 20 mm bij aan de hoogte. Het email toonde nog zeer duidelijk een zwarte heraldische leeuw met grote resten van een rode uitgeschulpte schuinstaak er overheen. Het voorwerp kan geïdentificeerd worden als een paardenharnas-1 Er bestaat geen archeologisch verslag van de vondsten. De graafwerken werden particulier uitgevoerd. Ze zijn wel bekend bij de archeologische dienst van de gemeente Sluis -Aardenburg. 226
doi:10.21825/hvgg.v139i3-4.19015 fatcat:owax5iaynjge7jyoblpcatsoay