Hajnáczky Tamás:"Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek". Cigánypolitika dokumentumokban 1956--1989. Gondolat, 2015

Nagy Pál
2018 REGIO  
A Kádár-korszak cigánypolitikájának történeti forrásai Hajnáczky Tamás (szerk.): "Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek." Cigánypolitika dokumentumokban 1956-1989. Budapest, Gondolat Kiadó, 2015 éhány év óta a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézete a hazai cigányok múltjára irányuló kutatások fontos műhelye. Az intézet két munkatársának, Hajnáczky Tamásnak és Landauer Attilának is megjelent egy-egy forráskiadványa az utóbbi két évben (Landauer
more » ... ét évben (Landauer kötetéről lásd a recenziómat a Regio 2017/2. számában). Mindkét kötet hiánypótló, szakszerű és a jövőbeni kutatások számára meghatározó. Hajnáczky Tamás szisztematikusan és rendkívül termékenyen kutatja a pártállam cigánypolitikáját. Tanulmányaiból két párhuzamos szinten kapunk új eredményeket: egyrészt Borsodból a helyi politikáról, másrészt az országos politikáról. Utóbbinak a legfelső párt-és kormányszerveknél keletkezett forrásait, pártiratokat, minisztertanácsi és kormányhatározatokat, jelentéseket tette együtt elérhetővé a 2015-ben megjelent kiadványban. A forráskiadvány tudományos jelentősége Az Előszóban Hajnáczky felsorolja azokat a kiadványokat, amelyek közreadtak a szocializmus korából iratokat. Az 1986-os A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985 és saját kiadványa közötti három évtizedben valóban nem történt meg a 1 A szerző történész, a Miskolci Egyetem Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság
doi:10.17355/rkkpt.v25i4.197 fatcat:e4yfvmy74vfxhgaugm5pgz7t3q