Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania

Tomasz Burdzik
2017 Figshare  
Publication name: Burdzik, T. (2017). Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania. Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 5, 131–149. doi: 10.6084/m9.figshare.5155939 Abstrakt: Artykuł opisuje zjawisko "drapieżnych czasopism", przedstawia ich charakterystyczne cechy, takie jak spamowanie czy wykorzystywanie fałszywych metryk oraz opisuje spowodowane tym problemy przynoszące szkodę nauce. Drapieżne czasopisma często nie prowadzą rzetelnego procesu
more » ... o procesu recenzyjnego, pozwalając na tworzenie pseudonauki pod pozorem prawdziwej nauki. Drapieżne czasopisma często mają fikcyjny zespół redakcyjny, nie są przejrzyste w kwestiach finansów oraz siedziby, zawierają plagiaty i publikują niemalże wszystko. Wydawcy drapieżnych czasopism zachowują się nieetycznie. W zakończeniu artykułu wskazane jest, jak można uniknąć bycia ofiarą drapieżnych czasopism oraz jak można walczyć z drapieżnymi czasopismami. Słowa kluczowe: drapieżne czasopisma, drapieżni wydawcy, etyka publikacyjna, etyka w nauce Abstract: This paper describes the phenomenon of predatory journals, the characteristics of predatory journals, including spamming and using fake metrics, and the problems they cause for science. Predatory journals often fail to properly manage peer review, allowing pseudo-science to be published dressed up as authentic science. Predatory journals frequently have imaginary editorial boards, do not operate any quality control, are unclear about payment requirements and about ownership or location, include plagiarised content. Predatory publishers generally behave unethically. Towards the end of the paper it is discussed what can and should be done to eliminate or reduce the effects of this development and how researchers can avoid becoming victimized by them. Keywords: predatory journals, predatory publishers, publication ethics , ethics in science
doi:10.6084/m9.figshare.5155939.v1 fatcat:uz7yipdnt5em3hgsrwz3s2renm