İmam Mâtüridî ve Atomculuk

Mehmet Bulğen
2019 ULUM  
İmam Mâtürîdî'nin (ö. 333/944) atomculukla ilişkisini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İmam Mâtürîdî döneminde yaygın kabul gören madde teorileri ve bunlarla ilişkili cisim, cüz, cevher ve araz gibi kavramların anlamları açıklanacaktır. İkinci bölümde İmam Mâtürîdî'nin cisim, cüz, cevher ve araz gibi kavramları atomculuk ekseninde anlayıp anlamadığı tartışılacaktır. Ayrıca bu bölümde İmam Mâtürîdî'nin fizik ve kozmolojiye dair meselelere nasıl bir
more » ... öntemle yaklaştığı hakkında bilgi verilecektir. Üçüncü bölümde ise İmam Mâtürîdî sonrasında atomculuğun Mâtürîdiyye kelâmındaki gelişimi ele alınacaktır.
doaj:103699a2d02d4fcca75319429107e5a1 fatcat:faqrm6ofpfenff43fsehiogauq