Bjelovarska pobuna u Aprilskom ratu 1941. godine

Marko Miletić
2020 Istorija 20. Veka  
U članku se na osnovu neobjavljene arhivske građe iz Vojnog arhiva u Beogradu, objavljenih izvora koji se čuvaju u hrvatskim arhivima, relevantne memoarske i istoriografske literature, prikazuje atmosfera u društvu Kraljevine Jugoslavije, s naglaskom na Bjelovar. Posebna pažnja je posvećena analizi izvođenja mobilizacije jedinica Slavonske divizije i rekonstrukciji toka pobune njenih pešadijskih pukova u vreme Aprilskog rata 1941. godine.
doi:10.29362/ist20veka.2020.1.mil.65-82 fatcat:ui5orcgzzbg77agd6qb6r3rcne