Effect of season and herd on rennet coagulation time and other parameters of milk technological quality in Holstein dairy cows

Gustav Chládek, Vladimír Čejna, Daniel Falta, Ladislav Máchal
2011 Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  
CHLÁDEK, G., ČEJNA, V., FALTA, D., MÁCHAL, L.: Eff ect of season and herd on rennet coagulation time and other parameters of milk technological quality in Holstein dairy cows. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2011, LIX, No. 5, pp. 113-118 Address prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Ing. Daniel Falta, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc., Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, Ing. Vladimír Čejna, Ph.D., TPK s. r. o,
more » ... .D., TPK s. r. o, provoz Pribina, Oddělení vývoje a výzkumu, Hesov 421, 582 22 Přibyslav, Česká republika,
doi:10.11118/actaun201159050113 fatcat:m46p7ehbujaappd7632k4kp6ki