Proceedings of the research-to- practice conference "Polymorbid pathology of digestive organs in the practice of a family doctor"

I.Yu. Skyrda, N.V. Nedzvetska, N.V. Nedzvetska
2020 Gastroenterologìa  
року у м. Дніпрі відбулася науково-практична конференція «Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря». Наукова програма заходу охоплювала такі питання: 1) етіологія та патогенез поєднаної патології органів травлення; 2) особливості клінічних проявів поліморбідної патології; 3) особливості діагностики та лікування поліморбідної патології; 4) поліморбідна патологія в дитячій гастроентерології; 5) профілактика, діагностика та лікування (у тому числі хірургічне)
more » ... ургічне) захворювань органів травлення. Зважаючи на тематику, що визначила багатогранність підходів до трактування поставленої мети, на конференцію були запрошені провідні вчені України, які є представниками різних медичних спеціальностей, таких як терапія, гастроентерологія, кардіологія, педіатрія, ревматологія, пульмонологія, ендокринологія, хірургія та ін. Науковий керівник конференції -директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології, доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов -відкрив захід вступним словом і зазначив, що це вже третя конференція, що проводиться в такому форматі, враховуючи необхідність і важливість формування організаційної структури первинної медико-санітарної допомоги за принци-пом лікаря загальної практики (сімейного лікаря), а також часте поєднання патології різних органів із захворюваннями органів травлення. З привітанням виступили експерт МОЗ України зі спеціальності «гастроентерологія», член-кореспондент НАМН України професор Н.В. Харченко, президент Української гастроентерологічної асоціації професор І.М. Скрипник, проректор Дніпропетровської медичної академії професор В.Й. Мамчур, які зазначили, що високий фаховий і представницький рівень учасників зібрання дасть можливість розробити пропозиції та рекомендації, що сприятимуть подальшому інноваційному розвитку вітчизняної галузі охорони здоров'я, згуртуванню зусиль фахівців на дослідженні найбільш актуальних питань теорії та практики і стануть дієвим поштовхом для втілення нових цікавих ідей для оптимізації спільної діяльності лікарів різного профілю.
doi:10.22141/2308-2097.54.1.2020.199144 fatcat:yj4pbnfngrbnzpvwq5ulwlkq3u