Öfversikt öfver de större bankernas ställning den 31 December 1913

1914 Ekonomisk Tidskrift  
doi:10.2307/3437656 fatcat:g7dx4fk5nng2tg3rd6olmt65xq