Ústavní soud potvrzuje judikaturu Nejvyššího soudu v oblasti sdělování děl veřejnosti odkazem

Helena Pullmannová
2018 Revue pro právo a technologie  
doi:10.5817/rpt2018-1-3 fatcat:nkxn5dmyi5he3dp5irgo2n2ipq