Het plan van Gent gekarteerd door Vandermaelen (1846-1854) en de werkwereld omstreeks 1850

André Coene
2017 Ghendtsche Tydinghen  
De heer André Coene bezorgde ons een artikel, getiteld "De topografische kaarten van Vandermaelen ". Het eerste gedeelte geeft uitgebreide achtergrondinformatie over Philippe-Marie-Guillaume Vandermaelen, geboren te Brussel in 1795 en gestorven te Sint-lans-Molenbeek in 1869. Over zijn werkwijze en de diverse kaarten die hij maakte. Dit gedeelte zou bijna 6 bladzijden in beslag genomen hebben en slaat niet direct op Gent. Wij beperken ons bijgevolg tot de publicatie van het tweede gedeelte en
more » ... weede gedeelte en deponeren het volledig artikel in het Documentatiecentrum waar geïnteresseerden het kunnen raadplegen.
doi:10.21825/gt.v31i2.6105 fatcat:d4g7pnpe75er5kq2gyej5vsoyi