The procedure of construction of mathematical models for nonlinear dynamical systems based on optimization approach

Petro STAKHIV
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
Using optimization for mathematical models' construction is a universal approach that can be applied to a wide set of objects. Efficient application of this approach to nonlinear dynamical objects requires a combination of methods to be used in order to obtain a good model and to reasonably limit the amount of required computations. An overview of such methods with the example of a complex model construction is provided in this paper. Streszczenie. Wykorzystanie optymalizacji w tworzeniu modeli
more » ... w tworzeniu modeli matematycznych obiektów jest szeroko stosowanym podejściem. Aby zapewnić wydajną optymalizację nieliniowych obiektów dynamicznych należy wykorzystać techniki upraszczające problem oraz przyspieszające obliczenia. W artykule zawarto przegląd takich metod, a następnie użyto ich do tworzenia złożonego modelu. (Procedura tworzenia modeli matematycznych nieliniowych obiektów dynamicznych z wykorzystaniem metod optymalizacji).
doi:10.15199/48.2016.07.23 fatcat:zrn4j4b3yzbo3fyliyglw6kpde