GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE YOLSUZLUĞUN DYY ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Oktay Kızılkaya
2017 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Öz Küreselleşme ile birlikte yurt dışında yatırım yapmak isteyen firmalara yönelik olarak yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Çoğu ülke ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak için DYY'yi (Doğrudan Yabancı Yatırımlar) çekmede avantajlı konumda olduğu bazı faktörler üzerinde durmaktadır. Bir firmanın kendi ülkesi dışında başka ülkede yatırım yapma kararı farklı gerekçelerle açıklanabilir. Yolsuzluk düzeyi düşük olan ülkeler yatırımlar için daha elverişli bir yatırım iklimi sağladıklarından dolayı
more » ... adıklarından dolayı bu ülkelerden arzu edilen miktarda DYY çekebilmesi beklenmektedir. Bu bakış çerçevesinde çalışmada yolsuzluk ve DYY arasındaki ilişki "Geçiş Ekonomileri" olarak adlandırılan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (1996)(1997)(1998)(1999)(2000)(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013) ile Eski Sovyetler Birliği ülkeleri (1998)(1999)(2000)(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013) için panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizleri ile ayrı ayrı araştırılmıştır. Panel eşbütünleşme test sonuçlarına göre yolsuzluğun DYY üzerinde önce pozitif; belirli bir düzeyden sonra ise negatif bir etkisi olduğu görülmüştür. Nedensellik test sonuçlarına göre ise yolsuzluktan DYY'ye uzun dönemde tek yönlü bir ilişki görülmüştür. Çalışmanın bulgularına göre ülkelerin DYY girişlerini artırmaları için yolsuzluğun azaltılması önemli bir strateji olarak görülmektedir. A b s t r a c t New opportunities are emerging for countries which want to invest abroad with the diffusion of globalization. Most countries lay emphasis on some factors which make them profitable to attract foreign direct investment for possible sustainable economic growth. The decision of a company which is investing in foreign countries instead of their country can be explained with various reasons. Countries with least corruption level provide convenient atmosphere for foreign investors. These countries are expected to attract desired amount of FDI. Within this perspective, corruption and FDI relation for Central and Eastern (1996) and former Soviet Union (1998 countries called "Transition Economies" were analyzed separately with panel cointegration and panel causality tests in this study. Panel cointegration analysis results show that corruption has a positive impact on FDI, however it has a negative impact after a certain period. Panel causality test results indicate that there is an unidirectional causality relationship from corruption to FDI in the long term. According to findings, raising foreign direct investment inflows is seen as an important strategy for countries to reduce corruption.
doi:10.18092/ulikidince.296977 fatcat:wcfowgnkafb2rjbhae2zakmwhe