Aantekeningen over Twee Talen in het Centraal Gebergte van Nederlands Nieuw-Guinea

P. Drabbe
1949 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
Ekari is een taal die gesproken wordt rondom de Paniai-en Tigi-meren (Wisselmeren), en verder in een zeer uitgestrekt gebied ten Oosten daarvan; een dialect ervan is Simari, dat we vinden ten Zuid-Westen der meren. Onze aantekeningen zijn verkregen van zegslui uit het dorp Jaba. 2. De medeklinkers zijn £, d, #/*, ƒ, A>, m, n, /), < en m; de klinkers zijn a, e, é, j, o, ó en »; met het accent aigu geven we aan dat een klinker gesloten is, dus é als in Nederlands fro/. De liquidae / en r komen
more » ... dae / en r komen niet voor, en als men ze meent te horen dan heeft men te doen met een sonore gr, die iets minder stemhebbend klinkt dan de Nederlandse, en die we <7/ t schrijven. De . ? komt niet voor, maar de verbinding ft' klinkt soms als fa, zoals bv. in #/taaft' (^/zaafa) "tien". De medeklinkers ds of (fo; komen, meen ik, niet voor, en als men ze meent te horen heeft men te doen met een krachtig uitgesproken /. De toon die op een syllabe valt geven we aan met een accent grave. 3. We nemen aan dat de werkwoordvorm, die men hoort als imperatief of adhortatief voor alle personen, de eigenlijke stam is; deze stam vinden we onveranderd terug in enkele vervoegde vormen. Tijd, aspect en wijze worden aangeduid door tijd-, aspect-en moduswijzers achter die stammen, maar in veel gevallen met verandering van het stameinde. Zo betekent i
doi:10.1163/22134379-90002498 fatcat:q4tcsuecgfe5zd5wc6ikqx7qku