Teoretyczne uzasadnienia edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć

Maciej Koniewski, Robert Mazelanik
2018 Edukacja  
Dlaczego można się spodziewać, że edukacja zróżnicowana ze względu na płeć może przynosić lepsze efekty kształcenia niż koedukacja? W artykule przedstawiono uzasadnienia teoretyczne i nieliczne próby weryfikacji mechanizmów oddziaływania edukacji prowadzonej w grupach jednorodnych płciowo na wyniki uczniów. Tekst uzupełnia literaturę przedmiotu, która do tej pory ogniskowała się na próbach dostarczenia jednoznacznych rozstrzygnięć na korzyść jednorodnej lub mieszanej płciowo formy organizacji
more » ... formy organizacji nauczania.
doi:10.24131/3724.180101 doaj:56547418a8a6439eadd017fc013a2fb0 fatcat:xmuh6khd2rdglfv3u6pq54bg5y