Mass and cost figures for spatial axial three-phase electromagnetic systems with circular and hexagonal forming contours of twisted magnetic core rods

E. A. Avdieieva, R. A. Stavinskiy
2014 Electrical Engineering & Electromechanics  
Отримані аналітичні залежності визначення оптимальних геометричних співвідношень за критеріями мінімуму маси та вартості активної частини, а також показані переваги використання шестигранних конфігурацій перерізів стрижнів в просторовій аксіальної трифазної електромагнітної системі з двоконтурними фазними елементами витого стикового магнітопроводу. Получены аналитические зависимости определения оптимальных геометрических соотношений по критериям минимумов массы и стоимости активной части, а
more » ... тивной части, а также показаны преимущества использования шестигранных конфигураций сечений стержней в пространственной аксиальной трехфазной электромагнитной системе с двухконтурными фазными элементами витого стыкового магнитопровода.
doi:10.20998/2074-272x.2014.1.02 fatcat:am5xhkodrzhrlkllxnzcwrdlli