To the Question on Urine Diversion in Congenital Hydronephrosis in Children

D.V. Shevchuk, P.I. Voloshyn
2016 Zdorovʹe Rebenka  
Ïèòàííÿ äèòÿ÷î¿ õ³ðóð㳿, ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ ³ ðåàí³ìàö³¿ ó ïðàêòèö³ ïåä³àòðà / Questions of Pediatric Surgery, Intensive Care and Resuscitation in Practice of Pediatrician ® Âñòóï Гідронефроз у дітей -це обструкція пієлоуретрального сегмента (ПУС), який, як правило, діагностується антенатально при ультразвуковому скринінгу близько в 1,5 % вагітностей. До народження майже половина випадків діагностованого гідронефрозу минають спонтанно. Серед решти новонароджених близько в 40 % розширення
more » ... 0 % розширення збиральної системи пов'язане з міхурово-сечовідним рефлюксом і в 60 % -із порушенням відтоку сечі від нирки до сечового міхура [4] . Патофізіологія гідронефрозу все ще невідома, але є мультифакторною. Імовірно, лише подальше молекулярне дослідження дасть можливість відпові-УДК 617-089.844+ 617.5-089.844+ 616-007-053.ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß Â²ÄÂÅÄÅÍÍß ÑÅײ ÏÐÈ ÂÐÎÄAEÅÍÎÌÓ Ã²ÄÐÎÍÅÔÐÎDz  IJÒÅÉ Резюме. Вступ. Гідронефроз у дітей -це обструкція пієлоуретрального сегмента, який, як правило, діагностується антенатально при ультразвуковому скринінгу близько в 1,5 % випадків вагітностей. Патофізіологія гідронефрозу все ще невідома. Найбільш патогенетично обґрунтованим та поширеним методом лікування вродженої обструкції пієлоуретрального сегмента (гідронефрозу) у дітей є хірургічне лікування. Як правило, використовуються відкриті методи (пластика пієлоуретрального сегмента за Хайнсом -Андерсеном та інші способи пластики). Останнім часом обговорюються ендоскопічні методи лікування. Усе частіше з'являються повідомлення про застосування роботизованого обладнання. Частота успішного застосування методики пластики пієлоуретрального сегмента за Хайнсом -Андерсеном досягає, за даними різних авторів, 95 %. Дискутабельним залишається питання дренування верхніх сечових шляхів. Вибір на користь установлення стента, як правило, залежить від хірурга, хоча аналіз літературних даних свідчить про зниження процента ускладнень після пієлопластики з використанням стентування сечоводу. Мета дослідження. Проаналізувати методи та способи відведення сечі при хірургічному лікуванні вродженого гідронефрозу в дітей. Матеріали і методи. На базі хірургічного відділення № 2 Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні (ЖОДКЛ) за період із 2000 по 2015 р. прооперовано 108 дітей. Середній вік хворого становив 3,8 року. Хлопчиків було 38 (35,2 %), дівчаток 70 (64,8 %). У клініці за золотий стандарт прийняте виконання пластики пієлоуретрального сегмента за Хайнсом -Андерсеном. До 2006 року застосовувалось в основному зовнішнє дренування сечових шляхів при операції (переважно пієлостомія з інтубуванням сечоводу, рідше нефростомія), тоді як із 2006 року впроваджено пластику пієлоуретрального сегмента закритим способом, а із 2009 року -застосування внутрішнього стентування (JJ-стент) сечоводу. Із 2010 року впроваджено відеоасистовану пластику пієлоуретрального сегмента (лапароскопічний етап -мобілізація пієлоуретрального сегмента із подальшим накладанням анастомозу через міні-лапаротомний доступ). У 2016 р. вперше на базі ЖОДКЛ виконано лапароскопічну пластику пієлоуретрального сегмента у хлопчика 6 років. Середня тривалість операцій -106 ± 32 хв. Висновки. Питання дренування сечовидільних шляхів після пластики пієлоуретрального сегмента в дітей з приводу вродженого гідронефрозу повинно розглядатись строго індивідуально. Дискутабельним залишається питання способу встановлення стента. При визначенні показань до хірургічного лікування вродженого гідронефрозу в дітей необхідно враховувати функцію нижніх сечових шляхів для забезпечення ефективної деривації сечі в післяопераційному періоді (наявність супутньої нервово-м'язової дисфункції сечового міхура). Ключові слова: гідронефроз, діти, нервово-м'язова дисфункція сечового міхура. Адреса для листування з автором: Шевчук Дмитро Володимирович
doi:10.22141/2224-0551.5.73.2016.78319 fatcat:rbpeiresqfcv7azc7ote2w5xom