Teeth restoration for overdenture support

Snezana Brkovic, Srdjan Postic, Dragan Ilic
2011 Stomatološki glasnik Srbije  
Overdenture (OD) is applied in removable prosthodontics also for the prevention of the reduction of edentulous alveolar ridge. The features of various restorative materials are to be respected in planning for the filling of cavities of abutment teeth. Concerning longevity of restoration, glass ionomer cements are promised to be the most acceptable choice due to its fluoride dynamics and resistance to wet condition. Implant retained OD by additional remained restored teeth are good combination
more » ... good combination according to the literature data. Frequent controls in terms of six months are wishful because of posibility of secondary caries and periodontal pathology when preventive measurements (fluoridation, scaling) might be processed. Apstrakt Supradentalna proteza (SP) se primenjuje u mobilnoj protetici, izmedju ostalog, i u cilju prevencije redukcije alveolarnog grebena. Cilj ovog rada je da se predstave razliciti pristupi u planiranju, izboru, obradi i nacinu restauracije preostalih zuba za prihvatanje SP. Pri tom se moraju postovati osobenosti razlicitih restorativnih materijala za kod planiranja ispunjavanja kaviteta potpornih zuba nosaca SP. Imajuci u vidu vek trajanja ispuna, glasjonomer cementi obecavaju najvise zbog osobine primanja i otpustanja fluorovih jona kao i stabilnosti u vlaznoj sredini. Implantima nosena SP u kombinaciji sa preostalin restauriranim zubima predstavlja veoma zahvalno resenje prema literaturnim podacima. Ceste kontrole pacijenata sa SP u intervalima od sest meseci su pozeljne zbog moguceg sekundarnog karijesa i parodontalne patologije kada se preventivne terapijske mere mogu sprovesti (fluorizacija, parodontalni tretman). Kljucne reci: supradentalna proteza, abatment, zubni patrljak, glasjonomer cement, klasicna proteza Tekst clanka
doi:10.2298/sgs1102090b fatcat:6ou3rv274radjpualqvm675wha