Our experience in liver transplantation

Ivan Stojimirov, Natasa Petrovic, Jelena Vrucinic-Kozic, Sanja Ratkovic, Tijana Todorcevic, Miodrag Milenovic
2016 Acta chirurgica iugoslavica  
Transplantacija jetre je jedini definitivni tretman završnog stadijuma bolesti jetre. To je stanje kod kojeg predpostavljamo da bolesnik ne može živeti duže od jedne godine, a da pri tome nijedna druga terapijska opcija osim transplantacije ne daje rezultate. Transplantacija jetre je najzahtevnija od transplantacija organa i kao takva postaje merilo medicinsko-tehnièke i organizacione razvijenosti zdravstvenog sistema zemalja u regionu. Naš cilj je bio da prikažemo da ovako složene intervencije
more » ... ložene intervencije mogu da se obavljaju i u našim uslovima uz veliko znanje, posveaeenost i timski rad svih èlanova transplantacionog tima. U ovom radu je prikazan deo iskustava iz serije od 9 pacijenata, kojima je u periodu od juna 2013. godine do danas u Urgentnom centru Klinièkog centra Srbije transplantirana jetra od kadaveriènih donora. Jedan pacijent je preminuo godinu dana posle transplantacije, a 8 pacijenata su dobrog zdravstvenog stanja. Komplikacije zbog postoperativnog krvavljenja javile su se kod dva pacijenta i uspešno su rešene hirurškom reintervencijom pacijenata.
doi:10.2298/aci1602079s fatcat:ctjzbzey7jbvlcpdpjqii3u3p4