Εκμάθηση δεξιοτήτων πετοσφαίρισης στις Β' και Γ' τάξεις του γυμνασίου [article]

Ειρήνη Δημοπούλου-Πλακωτάρη, Μαρία Μιχαλοπούλου, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2015
Σκοπός της έρευνας ήταν στα πλαίσια του μαθήματος φυσικής αγωγής η αξιολόγηση της τυχαίας μεθόδου και της μεταβλητότητας της εξάσκησης μέσα από 10 ημερήσια πλάνα σχεδιασμένα για την απόκτηση 3 δεξιοτήτων Πετοσφαίρισης (πάσας, μανσέτας και σέρβις) και μιας σύνθετης δεξιότητας για τη Β' και Γ' τάξη Γυμνασίου αντίστοιχα. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 80 μαθητές της Β' τάξης (33 κορίτσια, 47 αγόρια), ηλικίας 13 - 14 ετών (Μ = 13.8, SD=0.4 έτη) και 120 μαθητές της Γ' τάξης (58 κορίτσια, 62 αγόρια),
more » ... ίτσια, 62 αγόρια), ηλικίας 14-15 ετών (Μ= 14,9, 8ϋ=0,3έτη). Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε δύο σχολικά έτη. Την πρώτη σχολική χρονιά οι μαθητές της Β' τάξης χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ισομεγέθεις ομάδες (η=40), μία πειραματική στην οποία εφαρμόστηκαν τα πλάνα με τον προτεινόμενο συνδυασμό εξάσκησης και μία ομάδα ελέγχου η οποία παρακολούθησε την κλασσική διδασκαλία των δεξιοτήτων. Τη δεύτερη σχολική χρονιά οι προαναφερόμενες ομάδες αποτέλεσαν τις 2 πειραματικές ομάδες της Γ' Γυμνασίου. Την πειραματική ομάδα Α (ΠΑ) (π = 40) τα άτομα της οποίας είχαν εξασκηθεί στις 3 δεξιότητες με τον προτεινόμενο συνδυασμό και την πειραματική ομάδα Β (ΠΒ) (η = 40) τα άτομα της οποίας διδάχθηκαν τις ίδιες δεξιότητες με την κλασσική διδασκαλία. Οι δύο αυτές ομάδες συμμετείχαν στο παρεμβατικό πρόγραμμα της δεύτερης σχολικής χρονιάς, ενώ υπήρχε και μια τρίτη ομάδα, ελέγχου (ΟΕ) (η = 40), η οποία συμμετείχε μόνο στις μετρήσεις. Οι μετρήσεις αφορούσαν στη μάθηση - διατήρηση των 3 δεξιοτήτων και της σύνθετης δεξιότητας για τη Β' και Γ' τάξη αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι ο προτεινόμενος συνδυασμός συνέβαλε στην απόκτηση και διατήρηση των 3 δεξιοτήτων. Όσον αφορά όμως στη σύνθετη δεξιότητα στατιστικά σημαντική βελτίωση παρουσίασε μόνο η ομάδα η οποία είχε προηγούμενη εμπειρία εκμάθησης δεξιοτήτων με τον ίδιο συνδυασμό εξάσκησης.
doi:10.26253/heal.uth.2648 fatcat:wumavzthszdgpk25nwx2mohgom