YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA TASAVVUF ARAŞTIRMALARI: TETKİK BAĞLAMINI GENİŞLETMEK

Arthur F. BUEHLER, Mehmet ATALAY
2015 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Bu makale, akademik tasavvuf araştırmalarındaki 'göz kamaştırıcı (anlam) boşlukları(nı)' belirlemeye çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda makale, öncelikle, Batılı beşeri bilim araştırmalarının dayandığı bilimsel-materyalist kabul ve varsayımların oluşturduğu -eleştiriye tabi tutulmamış-mecmuayı ifşa etmeye çalışmaktadır. Araştırma bağlamını genişletme çabasının bir yönü, ilgili metinleri titizlikle okumakla birlikte bu metinlerin ötesine geçip tasavvufi pratiğintam ifadesiyle, şimdiye dek
more » ... iyle, şimdiye dek es geçilmiş-öznel temelini bilimsel olarak incelemektir. Böylesi yeni yaklaşımlar, tasavvuf araştırmaları alanını, bu alana canlılık ve çok daha geniş kulvarlar kazandırma amacına yönelik olarak 'koltuk âlimliği' kapsam kümesinin dışına taşıracaktır. Makalenin geri kalan kısmı, transpersonal psikolojinin ve bilinç antropolojisinin verilerinin 21. yüzyıl tasavvuf araştırmalarına nasıl nakledilebileceği konusunu ele almaktadır. Abstract This article articulates the glaring gaps in the academic study of sufism by first exposing the unexamined set of scientific-materialist presuppositions upon which the western study of humanities is based. Part of expanding the context of inquiry is to not only read texts rigorously, but to go beyond these texts and investigate scientifically the subjective basis of sufi practice, precisely what has been avoided up to now. Such new approaches move the study of sufism out of armchair scholarship to bring life and much larger vistas to sufi studies. The rest of the article outlines how the contributions of transpersonal psychology and anthropology of consciousness can move the study of sufism into the 21 st century.
doi:10.17335/sakaifd.219901 fatcat:2xdly5c65zgsni6lph3agxnqte