Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa kolekcija Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

Rita Grāvere
2016 Acta Medico-Historica Rigensia  
Nīmanis (1892Nīmanis ( -1979 ir viens no izcilākajiem Latvijas bērnu ārstiem, ārsts -leģenda. Ne viena vien paaudze tika izaudzināta, vecākiem studējot J. Nīmaņa grāmatas "Zīdainis" un "Mazbērns". Viņa lielākais mūža veikums saistās ar 20. gs. pirmo pusi. ārsta diplomu J. Nīmanis saņēma 1918. gadā Maskavā, pēc tam viņš turpināja dienestu Krievijas armijā, piedalījās Igaunijas un Latvijas atbrīvošanas cīņās. Pēc demobilizācijas J. Nīmanis uzsāka asistenta darbību Latvijas Universitātes (LU)
more » ... ersitātes (LU) Medicīnas fakultātē un no 1922. līdz 1926. gadam bija Bērnu slimību katedras un klīnikas asistents. Akadēmisko darbību J. Nīmanis apvienoja ar praksi un no 1924. līdz 1932. gadam strādāja arī Valsts Rīgas zīdaiņu namā, no 1932. līdz 1940. -arī Valsts Majoru mazbērnu namā, vienlaikus sniedzot konsultācijas visos zīdaiņu namos Latvijā. 1925. gada 8. decembrī J. Nīmani apstiprināja par Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas "James Armitstead" direktoru. Šajā amatā viņš palika līdz 1935. gadam, bet 1935. gada 12. janvārī Rīgā, āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 6, J. Nīmanis atvēra nelielu (ar 40 gultām) savu privāto bērnu klīniku, kura 1940. gada 28. oktobrī tika nacionalizēta. Vācu okupācijas laikā J. Nīmanis atgriezās LU, kur 1944. gada aprīlī aizstāvēja doktora disertāciju par latviešu zīdaiņu attīstību, izmantojot pētījumam Latvijas Valsts zīdaiņu namu materiālus. Kara noslēguma posmā, 1944.-1945. gadā, viņš bija Ventspils slimnīcas ārsts. 1945. gada nogalē sekoja viņa jau trešais Acta medico-historica Rigensia (2016) X:261-273
doi:10.25143/amhr.2016.x.15 fatcat:vgvhpqv4ovaoncny766o6winde