Kako Smo Dobili Slovenski TV Dnevnik

Marko Prpič
2008 Javnost - The Public  
S VLOGA SLOVENSKEGA ČASOPISJA V ZDRUŽEVANJU IN LOČEVANJU SLOVENSKE JAVNOSTI OD 1797 DO 1945 Povzetek Prispevek obravnava zgodovinsko vlogo slovenskega časopisja pri združevanju in ločevanju slovenske javnosti. Okvir tematike je narekoval poudarke le tistih zgodovinskih dejavnikov, ki so neposredno vplivali na strukturo ločitve oziroma združevanja slovenske javnosti. Posebna pozornost je namenjena razmisleku o ravneh združevanja ter ločevanja. Analiza je pokazala, da so vsa slovenska zgodovinska
more » ... ovenska zgodovinska družbena gibanja v svoj program zajela vprašanja narodnosti in da se je razkol dogajal na svetovnonazorski in politični ravni. Do ustanovitve množičnega tiska so se mnenjska razhajanja dogajala v cerkvenih ali v ožjih narodnobuditeljskih krogih. S konstituiranjem politične javnosti in z ustalitvijo političnih dnevnikov se je slovenska javnost razklala na dva tabora: katoliškega in posvetno liberalnega. Ločitev je posegla v vse sfere javnega življenja in je še vse do danes ostala nepresežena. Kljub ideološkim sporom in večstoletnim razhajanjem je bil slovenski narodni interes tista vrednota, ki je nadgrajevala vsa idejna in politična razhajanja. SMILJA AMON Smilja Amon je upokojena docentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani; e-pošta: smilja.amon@guest.arnes.si.
doi:10.1080/13183222.2008.11008990 fatcat:oeyzofgj3rawxmdefab73jwtma