Unlearning and forgetting for sustainable development of contemporary organizations: individual level

Valentina Burkšienė
2016 Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai  
Individuals who have stopped learning and forgot unsustainable behaviour and thinking are useful for organization sustainability. Individual unlearning and forgetting for sustainability is deep and related to tacit knowledge. And this is very important for organizational knowledge management. Individai, nustoję mokytis ir užmiršę nedarnią elgseną bei mąstymą, vaidina svarbų vaidmenį organizacijai siekiant darnumo. Individų nesimokymas ir užmiršimas yra laikomas giliu ir susijęs su slypinčių
more » ... ęs su slypinčių žinių bei mąstymo pokyčiais. Tai svarbu organizacijos žinių vadybai. Raktiniai žodžiai: nesimokymas, užmiršimas, darnus vystymasis, organizacinis mokymasis, darnumo žinios.
doi:10.7220/mosr.2335.8750.2016.75.2 fatcat:c6oiir7gx5ao7ll5i277w3erxe