John Buridan. Summulae de Dialectica (excerpt)

Živilė Pabijutaitė
2021 Problemos  
Iš lotynų kalbos vertė, pratarmę ir paaiškinimus parašė Živilė Pabijutaitė XIV a. prancūzų logiko Jono Buridano traktatas "Dialektikos sąvadas" (Summulae de dialectica) -tai didelės apimties, net iš aštuonių knygų susidedantis veikalas, skirtas modalinių silogizmų analizei ir į lietuvių kalbą verčiamas pirmą sykį. Jame aptariami tokie iš dviejų prielaidų ir išvados sudėti samprotavimai, kuriuose kalbama apie būtinas, galimas arba atsitiktines dalykų padėtis. Penktojoje traktato knygoje "De
more » ... to knygoje "De syllogismis" Buridanas išsamiai apibūdina tarp modalumų galiojančius loginius ryšius ir nusako pagrindines modalines išvedimo taisykles, tam pasitelkdamas dažnai nenatūraliai skambančią, nuo kasdienės vartosenos smarkiai nutolusią lotynų kalbą (toks pusiau formalus kalbos stilius neišvengiamai atsispindi ir lietuviškame vertime, kurį, pernelyg nenutolstant nuo originalaus teksto, siekta padaryti kaip įmanoma patrauklesnį šiuolaikiniam skaitytojui). Vertimas atliktas dalyvaujant mokslininkų grupių projekte "Tradicinės modalumų logikos tyrimas pasitelkiant šiuolaikinės logikos teorijas ir informacines technologijas". Šiame projekte dalyvaujantys mokslininkai dr. Jonas Dagys (VU Filosofijos institutas), dr. Haroldas Giedra (VU Informatikos institutas) ir dr. Živilė Pabijutaitė (VU Filosofijos institutas) siekia nustatyti Buridano modalinės logikos santykį su plačiai žinomomis ir naudojamomis šiuolaikinės modalinės logikos sistemomis K, T, S4, S5. Vertėja dėkoja projekte dalyvaujantiems kolegoms už produktyvias diskusijas, padėjusias kurti lietuviškąjį modalinės logikos žodyną.
doi:10.15388/Problemos.99.13 doaj:00d27a1ec8094961b1a5152c2e169e01 fatcat:paoyzkz2pndkbhkrtvlkh6cmeu