Kişisel Yetenek Gelişiminde Koçluk Eğitiminin Rolü: İşsizlikle Mücadele İçin Bir Model Önerisi

Davut Karaman
2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Örgütlerin önemli rekabet unsurlarından biri olan insan kaynağının önemi her geçen artmaya devam etmektedir. Nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç, mevcut insan kaynaklarının daha iyi gelişimini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarında artmasını sağlamıştır. Günümüzde doğru yeteneklerin, doğru yerde kullanılmamasının bir sonucu olarak istihdam oranları düşmektedir. Bunun sonucunda işsizlik oranları artmaktadır. Bu nedenle ekonomideki üretim kaybına bağlı olarak verimsizlik ortaya çıkmaktadır.
more » ... rtaya çıkmaktadır. Bu noktada ise ülkemizde önemi son zamanlarda daha iyi anlaşılan koçluk eğitimleri gündeme gelmektedir. Bireyin kişisel yeteneklerini keşfetmesini sağlayan koçluk faaliyetleri hemen hemen her alanda uygulanmaktadır. İletişim, sorun çözme ve farkındalık gibi kişisel yeteneklerin gelişimi ile daha nitelikli hale gelen bireylerin yaşam standartları da yükselmektedir. Her bireyin farklı olması özel eğitimlerin uygulanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle yaşamın her alanında uygulanan koçluk eğitimleri bireysel, örgütsel ve toplumsal nitelik artışı sağlamaktadır. Ülkeler için hem ekonomik hem sosyal sorunlara neden olan işsizlikle mücadeleye de olumlu katkı sağlayan koçluk faaliyetlerinin Türkiye'de de yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Abstract The importance of human resources, one of the important competition elements of organizations, continues to increase every day. The need for qualified human power has increased the work done to achieve better development of existing human resources. Nowadays employment rates are falling as a result of not using the right skills in the right place. Consequently unemployment rates are rising. Therefore, inefficiency arises due to the loss of production in the economy. At this point, the emphasis in our country has been on coaching trainings that are better understood recently. Coaching activities that enable the individual to discover their personal abilities are practiced in almost every field. With the development of personal skills such as communication, problem solving and awareness, the living standards of the more qualified individuals are also rising. The fact that each individual is different makes the implementation of special education inevitable. Consequently, coaching trainings applied in all areas of life provide individual, organizational and social qualification. It is of great importance that the coaching activities that contribute positively to the fight against unemployment which causes economic and social problems for the countries are spread in Turkey as well.
doi:10.26466/opus.442653 fatcat:hdigldqqh5ggfph6yhmbxtj7hq