Service industry in urban areas

Виктория Алексеевна Кавыршина
2015 ScienceRise  
СФЕРА УСЛУГ В ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ © В. А. Кавыршина Метою дослідження є виявлення основних чинників і тенденцій самоорганізації сфери обслуговування при збільшенні міста і переході до агломерації, аналіз впливу фактору взаємодії об'єктів сфери послуг в умовах єдиного урбанізаційного середовища. Доведено, що сфера послуг самоорганізується, утворюючи систему, що пом'якшує конкуренцію. Вироблено рекомендації, які орієнтовані на підвищення ефективності розміщення об'єктів інфраструктури Ключові
more » ... структури Ключові слова: міська агломерація, сфера обслуговування, велике місто, сфера послуг, інфраструктура, розміщення The aim of the article is identifying the main factors and trends of self-organization of service industry with increasing the city and transition to agglomerations, analysis of the impact of interaction factor sites of objects of service industry in terms of single urbanization environment. It is proved that the service industry organizes itself, forming a system that mitigates competition. Recommendations that focus on improving the efficiency of allocation of infrastructure are given
doi:10.15587/2313-8416.2015.46928 fatcat:3wbjcpyovvffflrmgc3kgt47ai