Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn

Petra Ahnlund, Stina Johansson
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
Utbildning och kompetens för omsorgspersonal är aktuella frågor som diskuteras på olika samhällsnivåer. Artikeln behandlar hur enhetschefer och personal på några äldre- och handikappomsorgsenheter förhåller sig till dagens formella utbildningskrav och vad man anser är relevant kompetens för att arbeta inom omsorgens verksamheter.
doi:10.3384/svt.2006.13.3.2600 fatcat:dfyhvwovrvfj3krwxkojxr3nk4